Suomalainen tekstiiliteollisuus

Tervetuloa tekstiiliteollisuuden pariin

Suomalainen tekstiiliteollisuus edustaa Suomen historian ajan perinteistä piipputeollisuutta. Tekstiilien teollinen tuotanto käynnistyi 1700 -luvulla ja on siitä lähtien ollut yksi suomalaisen teollisuuden perusta. Tällä sivustolla perehdymme muun muassa tekstiiliteollisuuden historiaan, tuotteisiin, nykytilanteeseen sekä tulevaisuuden näkymiin.

Teollisuuden ala käsittää lankojen ja kankaiden sekä niistä valmistettujen vaatteiden sekä muiden vastaavien lopputuotteiden suunnittelun, valmistuksen sekä jakelun. Tänä päivänä suomalainen tekstiiliala työllistää noin 3 % teollisuuden työvoimasta ja tuottaa arvonlisäyksestä noin 2 %. Huolimatta siitä, että tekstiiliala on kooltaan suhteellisen pieni teollisuudenala, on sen kannattavuus ollut keskimääräistä parempi verrattuna esimerkiksi naapurimaahamme Ruotsiin. Tekstiiliteollisuudessa onkin valoisat tulevaisuuden näköalat.

Tekstiiliteollisuus luo uutta lisäarvoa

Suomalaisella tekstiiliteollisuudella on mahdollisuus luoda uutta lisäarvoa panostamalla suunnitteluun ja tuottamalla teknisesti vaativia tuotteita. Myös uusien luonnonmukaisten ja uusiutuvien materiaalien hyödyntämisellä syntyvien konseptien kautta tekstiilimarkkinoille voi syntyä jotain aidosti uutta. Tekstiilien kauppa siirtyy koko ajan enenevässä määrin verkkoon. Verkkokauppa on yksi kasvavimmista kauppakanavista ja se muuttaa myös tekstiilialaa. Uudistumista ja kilpailukykyä ala hakee panostamalla uudenlaiseen markkinointiin sekä uusiin innovaatioihin digitaalisuutta unohtamatta.

Suomalainen tekstiiliteollisuus on osa megatrendejä

Maailmalla on nousussa vastuullisuutta sekä kestävyyttä korostavat arvot. Asiakkaat odottavat saavansa aiempaa suurempaa lisäarvoa alhaisen hinnan sijaan. Arvoista myös maksetaan aiempaa halukkaammin. Tulevaisuudessa myös tekstiilituotteiden kulutus muuttuu ja kasvaa erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Nämä ovat haasteita koko tekstiiliteollisuuden ammattialalle, mutta se on myös mahdollisuus kääntää kustannuskilpailukierre päinvastaiseksi ja suunnata toiminta kasvu-uralle.

Kasvutrendejä löytyy muun muassa perinteisen tekstiiliosaamisen yhdistämisestä uudenlaiseen teknologiaan kehon toimintoja ja ohjaavaan teknologiaan. Tämä edellyttää uudenlaista ajattelua ja materiaaliosaamista sekä yliopistojen harjoittamaa tieteellistä tutkimusta, mutta myös liiketoimintaosaamista, koska myös liiketoiminnallisuus tulee olla keskeinen osa kehitystä. Tämä merkitsee sitä, että tekstiiliteollisuus rekrytoi tulevaisuudessa uusia kykyjä.

Suomalaisen tekstiilialan luonne onkin muuttumassa ja lähtökohdat näyttävät erinomaisilta.