Kasinotyöntekijöiden työasut

Siisti ja huoliteltu design-työvaate on eräs keskeinen keino organisaation imagon rakentamisessa. Me kaikki olemme huomanneet, että vieraillessamme yrityksessä, jossa kaikki työntekijät ovat pukeutuneet siisteihin ja yhdenmukaisiin työasuihin meille jää positiivinen kuva yrityksen toiminnasta. Työasulla voidaankin vaikuttaa merkittävästi organisaation yleisilmeeseen.

Työasu parantaa työntekijöiden turvallisuutta

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työntekijöiden turvallisuudesta huolehditaan. Tämä on työnantajan vastuulla. Monien alojen työehtosopimuksissa on myös määrätty, että työnantaja huolehtii suojavälineistä ja työntekijän työvaatetuksesta. Tämä tulisi kuitenkin nähdä pikemmin investointina kuin kustannuksena.

Työ- ja suojavaatetuksen tulisi olla työtehtävän mukainen. Oikein suunniteltu ja laadukkaasta materiaalista valmistettu työasu lisää työntekijöiden työturvallisuutta. Laadukkaassa asussa on otettu huomioon, ettei siinä ole saumoja, ulokkeita tai hihnoja, jotka voivat tarttua esineisiin tai rakenteisiin ja työntekijä voi satuttaa itsensä niihin. Tehtävissä, joissa tarvitaan erilaisia suojavälineitä, voidaan näiden tarpeet ottaa huomioon jo työasua suunnitellessa.

Esimerkkinä voidaan mainita rahankäsittelyssä tarpeelliset käsineet, joilla vähennetään rahoista irtoavien hiukkasten imeytymistä ihoon. Työasussa on huomioitu myös jalkineet. Oikealla jalkinevalinnalla ennaltaehkäistään kulumia, mutta myös vähennetään liukastumis-, kompastumis- ja kaatumisriskejä. Työasulla on myös yleistä turvallisuutta lisäävä vaikutus, koska se lisää organisaation tiloissa liikkuvien henkilöiden tunnistettavuutta merkittävästi. Työasuun tulisikin kuulua aina värimaailmaan suunniteltu kuvallinen henkilökortti.

Voit maksaa myös Netellerilla, lue lisää neteller-kokemuksia

Työasu mainonnan apuvälineenä

Työasuun voidaan sijoittaa mainostekstejä, kuten onlinekolikkopelit, joiden avulla viestitään avoimesti asiakkaille kasinon tarjoamista palveluista ja muistutetaan niiden saatavuudesta. Yksinkertaisimmillaan työasuun voi kuulua kesäaikana T-paita, joka on edullinen valmistaa ja jossa olevat mainostekstit voidaan vaihtaa suhteellisen vähäisin kustannuksin. Työasua voidaan hyödyntää myös piilomarkkinointiin. Esimerkiksi asun värin tai mallin valinnalla voidaan vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen. Klassikkoesimerkki on tyylikäs kirkkaanpunainen väri ja cowboy -tyylinen markkinointi, jota on käytetty mm. erään savukemerkin markkinointiin.

Työasun vaatimukset

Vaatimukset hyvälle työvaatteelle voidaan kiteyttää seuraavaan lauseeseen: ”Hyvä työasu on mukava pitää ja se näyttää hyvältä ja sitä on helppo huoltaa.” Asun tulisi myös mitoitukseltaan sopia mahdollisimman monelle. Lähtökohtaisesti kuitenkin, kun työasu on henkilökohtainen ja tehty ”mittatilaustyönä” työntekijälle, niin sitä käytetään ja pidetään huolellisemmin kuin ”kaikkien yhteistä” työasua.