Tekstiiliteollisuuden uusi liiketoiminta

Suomessa toimii tekstiilialalla 3500 yritystä, joiden palveluksessa on 21 000 työntekijää ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 4,5 mrd. €. Liikevaihdoltaan suurin on tekstiilien ja muodin vähittäismyynti, mutta tämän lisäksi on olemassa muutakin liiketoimintaa. Tuotannon tehokkuus, nopea ajankohtaisiin ilmiöihin reagointi, sekä kyky vastata kuluttajien tarpeisiin ovat edellytys menestymiselle.

Mitä tarkoittaa startup-liiketoiminta?

Startup-liiketoiminnalla tarkoitetaan kasvuhakuista uutta liiketoimintaa. Tekstiili- ja vaatetusalalla tämä tarkoittaa uusia materiaaleja, tekstiileihin yhdistettäviä äly- ja tekniikkaratkaisuja, 3D -teknologiaa sekä uusia kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja. Näistä menestyksekkäimmät ja toimivimmat mallit jäävät osaksi liiketoimintakenttää.

Uutta liiketoimintaa on mahdollista löytää uusiomateriaaleista, luonnonmukaisista materiaaleista sekä uusista tuotantomenetelmistä. Vastaavasti myös alueellisesta tekstiilikierrätyksestä ja yhteiskäyttövaatteista saattaa löytyä tulevaisuuden uusia startup-malleja. Lisäksi myös perinteisestä vaatetusteollisuudesta on nähtävissä trendejä, jotka voivat synnyttää uutta liiketoimintaa. Suomeen on esimerkiksi pysyvän oloisesti rantautunut lähivaatteen ja käsityön arvostus.

Lähivaate, käsityö sekä digitaalisuus kasvuliiketoiminnan lähteenä

Kuluttajat haluavat Suomessa tehtyjä vaatteita, joita arvostetaan niiden yksilöllisyyden ja korkealaatuisuuden vuoksi. Suomessa valmistettujen vaatteiden materiaalit ovat kestäviä ja luonnonmukaisia ja niiden valmistaminen tapahtuu vastuullisella tavalla. Vaatteet ovat myös yksilöllisiä ja tähän suuntaan ollaan yhä enenevässä määrin menossa.

Digitaalisuus on rantautumassa myös tekstiilialalle. Digitaalisuuden tarjoamien ratkaisujen avulla kuluttajat saavat yhä yksilöllisempiä asusteita. Tilaus-, valmistus- ja toimitusprosessit uudistuvat ja tuotteet saadaan kuluttajille aiempaa asiakaslähtöisemmin ja nopeammin.

Digiteknologia tekstiiliteollisuudessa mahdollistaa nopeasti vaihtuvat tuotevalikoimat. Lisäksi se lyhentää tuotekehitykseen kuluvaa aikaa ja vähentää monesti myös tuotantokustannuksia. Vastaavasti myös leikkuujätteet saattavat vähentyä ja uusia materiaaleja voidaan hyödyntää aiempaa tehokkaammin.

Digitaalisuus tehostaa myös tiedon keräämistä ja käsittelyä. Digitaalisuuden avulla kasvuyrityksillä on aiempaa paremmat mahdollisuudet saada ajantasaisesti tietoa kuluttajien mieltymyksistä ja tarpeista. Algoritmien avulla tarpeita pystytään todennäköisesti ennustamaan ennen kuin ne ovat nousseet tietoisuuteen.

Uudet materiaalit perinteisten tekstiilien korvaajina

Keinokuidut aiheuttavat ympäristöhaittoja, tekstiilikuitujen kulutus lisääntyy 3 % vuosivauhtia ja samanaikaisesti puuvillan viljelyala supistuu. Tämän suuntainen kehitys on pakottanut tekstiilialan yritykset etsimään uusia materiaaleja ja vaihtoehtoja. Yksi tulevaisuudessa liiketoimintamalleja tarjoava kehitystrendi on selluloosakuitujen kysynnän kasvaminen. Tulevaisuuden kasvuyritykset kasvavatkin suomalaisissa metsissä, kun selluloosasta ruvetaan jalostamaan tekstiilikuituja ekologisesti kestäville tekstiileille.