Vaatteiden brändimaailma

Brändit ovat kuuluneet muotialaan kautta aikojen. Kuluttajalle ei ole yhdentekevää minkä valmistajan tekemään vaatteeseen hän pukeutuu, mutta tämä ei koske vain kuluttajaa. Myös yritysten ja yhteisöjen työntekijät arvostavat yhä enenevässä määrin työasua ja sen brändiä. Kysymys on imagosta, jonka hyvä brändi voi antaa.